Hypotheekregelingen

Hypotheekregelingen

De Hypotheekshop biedt je actuele informatie rondom de hypotheekregelingen. Hieronder de belangrijkste regelingen op een rij:

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een hulpmiddel om de banken en huizenbezitters te beschermen:

 • Een speciaal fonds staat garant als kopers hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Door de Nationale Hypotheek Garantie krijgen de banken meer zekerheid, en geven in ruil daarvoor extra rentekorting.
 • Een restschuld bij gedwongen verkoop kan worden kwijtgescholden als er sprake is van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of het overlijden van de partner.
 • 10 redenen om nu een huis te kopen met NHG
 • Voorwaarden en kosten van NHG
 • NHG bij verbouwing
 • Energiebesparende maatregelen

Mogelijkheden voor een starterslening

Er zijn verschillende gemeenten en woningcorporaties  die met een Starterslening kopers de mogelijkheid bieden om de woonlasten van de eerste koopwoning te verlagen. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van de woning en het maximale bedrag dat je kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een Starterslening verhoogt dus de maximaal mogelijke lening die je met een NHG kunt krijgen.

Ook hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • Je betaalt de eerste drie jaar geen rente/aflossing, daarna wel.
 • Je hebt een hypotheek nodig met Nationale Hypotheek Garantie, een rentevaste periode van minimaal 15 jaar en met een maximale hypotheeklooptijd van 30 jaar. Let op: de criteria zijn per gemeente verschillend.
 • De regeling wordt uitgevoerd via Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten – SVn.
 • De gemeente of woningcorporatie bepaalt de hoogte van de lening.
 • Toekenning is onder andere afhankelijk van hoogte inkomen en prijs woning.
 • Niet alle gemeenten of woningcorporaties doen mee aan deze regeling, informeer dit bij De Hypotheekshop-adviseur.

De gemeenten stellen zelf de verdere voorwaarden van de lening vast. De Hypotheekshop-adviseur kan je precies vertellen welke voorwaarden bij jouw gemeente van toepassing zijn.

Ook helpt hij je graag bij het invullen van de aanvraag.

Starters renteregeling

Om de stap naar een eerste eigen huis kleiner te maken, heeft een aantal woningcorporaties samen met de consumentenorganisatie Vereniging Eigen Huis de Starters Renteregeling ontwikkeld. De Starters Renteregeling is een koopregeling die in 2010 is gekozen tot Product van het jaar en is verkrijgbaar via De Hypotheekshop.

De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

 • Je hebt door de voorschotten tot 20% extra budget, waardoor je een woning kunt kopen die voorheen niet bereikbaar was.
 • Maandelijkse hypotheeklast is door de voorschotten tot 20% lager dan bij een vergelijkbare hypotheek.
 • Je bent 100% eigenaar van de woning.
 • Woning bij verkoop niet in waarde toegenomen? Geen terugbetaling van de voorschotten en rentevergoeding.
 • De zekerheid van Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Koopgarant

Bij een koopgarantwoning wordt door een woningcorporatie of vastgoedbelegger een korting verstrekt op de marktwaarde van de woning. De verhouding tussen de verstrekte korting en het aandeel in de waardeontwikkeling is door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) vastgesteld. Tot slot kent Koopgarant een terugkoopregeling, waardoor de woning altijd bij de woningcorporatie of belegger terugkomt.
Door de korting en de terugkoopregeling zijn koopgarantwoningen beter bereikbaar voor de lage- en middeninkomensgroepen. De eigenaar van de koopgarantwoning wordt volledig eigenaar, er is dus geen sprake van een combinatie van huren en kopen. De Koopgarant-regeling wordt zowel toegepast bij nieuwbouwwoningen als bij verkoop van voormalige huurwoningen.

Slimmer kopen

Iedereen kan in aanmerking komen voor een Slimmer Kopen® woning; dat staat helemaal los van het inkomen. Natuurlijk moet je wel voldoende inkomen hebben om de benodigde hypotheek te kunnen afsluiten. Een Slimmer Kopen® woning is een ´gewone´ koopwoning, waarvan je voor de volle honderd procent eigenaar bent, met alle voordelen van dien. Wel ben je verplicht bij verkoop de woning eerst aan de woningbouwvereniging aan te bieden.

De woningbouwvereniging bepaalt voor welke korting je maximaal in aanmerking komt. Die maximale korting staat vooraf vast en is afhankelijk van het type woning. Je kunt ook kiezen voor een lagere korting dan het aangegeven maximum. In dat geval deel je voor een groter deel in de toekomstige waardeontwikkeling. Welk deel van de waardeontwikkeling bij verkoop voor jou is, hangt af van de korting die je bij aankoop ontving. Het bedraagt echter op zijn minst de helft van de daadwerkelijke waardeontwikkeling. De verkregen korting komt altijd volledig terug naar de woningbouwvereniging.

Klaar voor je eerste hypotheekafspraak?

Plan een afspraak